Subscribe to FX market alerts & news

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

CHUYỂN MÌNH TỪ VỊ THẾ MỘT NHÀ GIAO DỊCH GIỎI SANG VĨ ĐẠI

Chẳng ai muốn mình trở nên mờ nhạt giữa đám đông. Chúng ta đều khác biệt. Các cặp ngoại hối cũng vậy. Mỗi một cặp lại có những điều kiện giao dịch riêng, mức ký quỹ và cấp độ ngừng giao dịch khác nhau. Nếu bạn là một nhà giao dịch cẩn thận với một kế hoạch giao dịch tốt (đọc những dòng này đã là một bước đi đúng hướng), thì bạn nên đánh dấu trang này là một trong những mục yêu thích của mình.

Tiền tệ Retail Client Leverage
{{callRow.symbol}} {{callRow.retailLeverage}}

Ngày hết hạn trong tương lại

Tháng hết hợp đồng Công cụ
Ngày USOIL(WTI) UKOIL(Brent) DXA
01/2020 16/12/2020 25/11/2020 -
02/2020 16/01/2020 24/12/2020 -
03/2020 17/02/2020 18/01/2020 16/03/2020
04/2020 17/03/2020 25/02/2020 -
05/2020 16/04/2020 26/03/2020 -
06/2020 14/05/2020 27/04/2020 15/06/2020
07/2020 17/06/2020 26/05/2020 -
08/2020 16/07/2020 25/06/2020 -
09/2020 17/08/2020 28/07/2020 14/09/2020
10/2020 17/09/2020 25/08/2020 -
11/2020 15/10/2020 25/09/2020 -
12/2020 17/11/2020 27/10/2020 14/12/2020