Subscribe to FX market alerts & news

PHÍ QUA ĐÊM

PHÍ QUA ĐÊM LÀ GÌ?

Phí qua đêm là khoản phải trả hoặc thu nhập khi giữ một giao dịch qua đêm. Mỗi loại tiền tệ có lãi suất cho vay qua đêm tương ứng. Giao dịch giao ngay cần được xử lý và chuyển trạng thái qua đêm mỗi ngày. Phí qua đêm gắn với giao dịch mở và được xác nhận khi giao dịch đóng.

TỶ GIÁ QUA ĐÊM TIOmarkets

Để xem tỷ giá phí qua đêm mới nhất cho bất kỳ công cụ nào của chúng tôi, vui lòng tham khảo nền tảng Giao dịch MT4 hoặc MT5.

1. Mở MT4 hoặc MT5
2. Xem > Theo dõi Thị trường
3. Nhấn chuột phải và Theo dõi Thị trường và chọn Tiền tệ
4. Nhấn chuột phải vào công cụ bạn muốn kiểm tra và chọn Đặc tính.