Subscribe to FX market alerts & news

Kế hoạch và Định giá

TIÊU CHUẨN


Hoa hồng 6 USD* 5 USD* cho mỗi lô


BẮT ĐẦU

Giao dịch có rủi ro

Tài khoản VIP BLACK


$0 phí hoa hồng mỗi lô


Tất cả Tính năng Tiêu chuẩn

Our Tightest Spreads
Đào tạo Nâng cao

BẮT ĐẦU

Giao dịch có rủi ro

VIP


$2 phí hoa hồng mỗi lô


Tất cả Tính năng Tiêu chuẩn

Hỗ trợ Ưu tiên
Đào tạo Cấp độ 1

BẮT ĐẦU

Giao dịch có rủi ro

TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN

TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN

0 PHÍ NẠP & RÚT TIỀN

Rút tiền nhanh

Giao dịch thực hiện nhanh chóng

TÀI KHOẢN DEMO
KHÔNG RỦI RO

120+ CÔNG CỤ

Hỗ trợ khách hàng đáp ứng

BẢO VỆ SỐ DƯ ÂM

Tiền được Tách biệt

TÍNH NĂNG CAO CẤP

Các gói cao cấp của chúng tôi cung cấp những lợi ích độc quyền về giao dịch và khóa đào tạo mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN NỘI BỘ

Experienced traders share their strategies.
*Please note: Any opinion, news, research, analysis, or other information does not constitute investment or trading advice.
All trading involves risk.

BẠN CÓ CÂU HỎI VỀ GÓI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI?