Subscribe to FX market alerts & news

GÓI DỊCH VỤ & GIÁ

GÓI TIÊU CHUẨN

Lý tưởng cho các nhà giao dịch thực hiện dưới 5 lô một tháng.


$6* $5* commissions per lot


BẮT ĐẦU

*Giao dịch tiềm ẩn rủi ro*

VIP BLACK


$0 phí hoa hồng mỗi lô


Tất cả Tính năng Tiêu chuẩn

Our Tightest Spreads
Hỗ trợ Bạch kim
Đào tạo Nâng cao

BẮT ĐẦU

*Giao dịch tiềm ẩn rủi ro*

VIP


$2 phí hoa hồng mỗi lô


Tất cả Tính năng Tiêu chuẩn

Hỗ trợ Ưu tiên
Đào tạo Cấp độ 1

BẮT ĐẦU

*Giao dịch tiềm ẩn rủi ro*

TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN

Cho dù bạn chọn gói nào, mọi nhà giao dịch đều được hưởng lợi từ những điều kiện giao dịch tốt nhất trên thế giới ở mức tối thiểu.

STANDARD FEATURES

0 PHÍ NẠP & RÚT TIỀN

RÚT TIỀN NHANH CHÓNG

Giao dịch thực hiện nhanh chóng

TÀI KHOẢN DEMO
KHÔNG RỦI RO

120+ CÔNG CỤ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG NHIỆT TÌNH

BẢO VỆ SỐ DƯ ÂM

Segregated Funds

TÍNH NĂNG CAO CẤP

Các gói cao cấp của chúng tôi cung cấp những lợi ích độc quyền về giao dịch và khóa đào tạo mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN NỘI BỘ

Những chiến lược mà bạn không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác

BẠN CÓ CÂU HỎI VỀ GÓI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI?